How Nice Is …?

O estetici i uređenosti za život bilo kog urbanog ili neurbanog područja ne bi trebalo da odlučuju isključivo spoljni autoriteti. Kao građani, tražimo mogućnost da se izjasnimo, ponudimo sugestije, tražimo način i mogućnost da se aktivno uključimo u dizajn i razvoj naših zajednica.

Naša misija

Dati građanima mogućnost da aktivno učestvuju u dizajnu i razvoju urbanih i neurbanih sredina, doprinoseći stvaranju lepih, održivih i inkluzivnih zajednica putem inovativnih digitalnih alata i platformi.

Budimir Knezevic – Founder/CEO

Zajednica u vašim rukama: Dizajn budućeg urbanog platna

Ciljevi

Razvoj digitalne platforme:
Dizajn i razvoj digitalnih platformi prilagođenih korisniku koje omogućavaju građanima da učestvuju u dizajnu i razvoju urbanih i neurbanih sredina.

Obrazovanje i angažovanje zajednice:
Ponuditi obrazovne programe i resurse koji uče građane o principima dizajna, estetici i održivosti. Organizovati radionice, događaje i onlajn forume koji olakšavaju diskusije i saradnju među građanima, dizajnerima, planerima i drugim zainteresovanim stranama.

Javne rasprave i povratne informacije:
Uspostaviti mehanizme za tekuće javne rasprave i povratne informacije o projektima dizajna i razvoja. Koristite digitalne alate za prikupljanje informacija, preferencija i zabrinutosti građana i uključiti ove povratne informacije u odluke.

Crowdsourced dizajn:
Organizovati dizajn konkurse koji pozivaju i profesionalce i građane da podnesu svoje ideje i dizajn rešenja za određene projekte. Podsticati kreativnost, inovativnost i saradnju među učesnicima.

Virtual Reality (VR) i Augmented Reality (AR) alati:
Razvijanje VR i AR alata koji omogućavaju građanima da vizualizuju i komuniciraju sa predlozenim dizajn rešenjima. Obezbediti virtuelne ture, vodiče i simulacije koje pomažu građanima da razumeju i procene predložena dizajn rešenja.

Javni konkursi na temu umetnost i dizajn:
Organizovati javna umetnička i dizajnerska takmičenja koja podstiču građane da kreiraju i podnose sopstvene dizajne za javne prostore. Promovisati javni angažman, kreativnost i ponos zajednice.

Radionice i tutorijali za digitalni dizajn:
Organizovati online radionice i tutorijale koji uče građane o softveru za dizajn, tehnikama i najboljim praksama. Osnažiti građane veštinama i znanjem da aktivno učestvuju u procesu projektovanja.

Kampanje na društvenim mrežama:
Pokrenuti kampanje na društvenim mrežama koje podižu svest o temama dizajna i podstiču učešće javnosti.

Partnerstva i saradnja:
Saradnja sa lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, univerzitetima i drugim organizacijama na promovisanju digitalnog angažmana u dizajnu i razvoju. Iskoristite partnerstva da se dosegla širu publiku, podelili resurse i povećao uticaj.